پروژه ی کمیک استریپ ” لوپی، سنجاب عاقل “

بسم الله الرحمن الرحیم

پروژه ی لوپی سنجاب عاقل با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با مفاهیم اقتصادی، ایجاد شده است. لوپی یک مجموعه ی کارتونی است تا قشر کودک و نوجوان، از امروز با مفاهیم صحیح اقتصادی، آشنا شوند. اگر خدا توفیق دهد، این پروژه در آینده ی دور به انیمیشن تبدیل خواهد شد. باشد که خدا این پروژه را از ما بپذیرد.

صفحه ی اختصاصی این پروژه را از اینجا دنبال کنید.

ادامه خواندن Continue reading

مستند فروپاشی – قسمت اول

بسم الله الرحمن الرحیم

پروژه ی مستند فروپاشی، یک مستند کوتاه چند قسمتی در مورد اقتصاد و فروپاشی علم اقتصاد است . همچنین این پروژه در در پی راهکار ها برای بیرون رفتن از نابسامانی های اقتصادی است. این مجموعه کوتاه سعی دارد تا با زبانی طنز و بیانی شیوا، سازوکار پول را مورد بررسی قرار دهد و پس از آن به بررسی راهکار ها می پردازد.

در قسمت اول به بررسی پول و ماهیت آن پرداخته شده است .

ادامه خواندن Continue reading