پروژه ی ” لوپی سنجاب عاقل ” – فصل اول ، قسمت دوم

لوپی سنجاب عاقل قسمت دوم

لوپی سنجاب عاقل قسمت دوم

بسم الله الرحمن الرحیم

پروژه ی لوپی سنجاب عاقل با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با مفاهیم اقتصادی، ایجاد شده است. لوپی یک مجموعه ی کارتونی است تا قشر کودک و نوجوان، از امروز با مفاهیم صحیح اقتصادی، آشنا شوند. پروژه ی لوپی هر 3 ماه یک بار منتشر می شود.

صفحه ی اختصاصی این پروژه را از اینجا دنبال کنید.

قسمت دوم این پروژه تقدیم می گردد:

ادامه خواندن Continue reading

پروژه ی کمیک استریپ ” لوپی، سنجاب عاقل “

بسم الله الرحمن الرحیم

پروژه ی لوپی سنجاب عاقل با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با مفاهیم اقتصادی، ایجاد شده است. لوپی یک مجموعه ی کارتونی است تا قشر کودک و نوجوان، از امروز با مفاهیم صحیح اقتصادی، آشنا شوند. اگر خدا توفیق دهد، این پروژه در آینده ی دور به انیمیشن تبدیل خواهد شد. باشد که خدا این پروژه را از ما بپذیرد.

صفحه ی اختصاصی این پروژه را از اینجا دنبال کنید.

ادامه خواندن Continue reading